"Under Construction. The Genesis of Public Value Systems": publications

The members of 'Under construction' regularly publish on the evolution of public values, and present their research findings at (international) conferences.

Presentations were held at KNHG 2010 (presentation 1, presentation 2), IRSPM  2010 (presentation), EGPA 2009 (presentation) Darmstadt 2009 (Legitimation – Integration - Korruption) (presentation) EGOS 2008 (presentation 1, presentation 2, presentation 3), the 47. deutscher Historikertag 2008 (presentation), the conference 'Political corruption in historical perspective at the ZiF in Bielefeld in 2008, ESSHC 2006, and the conference Capability in governance at the EUR in Rotterdam in 2007 (presentation).

banner.gif (57160 bytes)

Publications of the project are:

 • Pieter Wagenaar, Otto van der Meij and Manon van der Heijden, 'Corruptie in de Nederlanden, 1400-1800', Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2:4 (2005) 3-21.

 • Pieter Wagenaar and Otto van der Meij, 'Een schout in de fout? Fred Riggs? prismatische model toegepast op de zaak Van Banchem', Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2:4 (2005) 22-46.

 • F.P. Wagenaar and C.O. van der Meij, ‘Johan van Banchem en de zedenwets-handhaving. De morele dilemma’s van een zeventiende-eeuwse baljuw’ in: Maurits Ebben and Pieter Wagenaar (eds.), De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek (Leiden 2006) 71-84.

 • Pieter Wagenaar and Joris van Eijnatten, ‘Dutch administrative thought and practice during the early modern period. A review essay’, Jahrbuch fuer europaeische Verwaltungsgeschichte/Yearbook of European administration history 19 (2007) 271-284.

 • M.P. Hoenderboom & A.D.N. Kerkhoff, "Corruption and Capability in the Dutch Republic: The Case of Lodewijk Huygens (1676)", Public Voices X:2 (2008) 7-24.

 • Joris van Eijnatten, James Kennedy, Mark Rutgers and Pieter Wagenaar, ‘Corruption and public values in historical and comparative perspective: symposium introduction’, Public Voices X:2 (2008) 3-6.

 • Pieter Wagenaar,Classical corruption. Hugo van Arckel, dike warden of the Krimpenerwaard, and the corruption of his time’, Public Voices X:2 (2008) 44-57.

 • Mark R. Rutgers, ‘The prozaic image of the administrator: De Balzac and Taylor on the values of the early 19th century administrator’, Public Voices X:2 (2008) 58-67.

 • Ronald Kroeze, ‘Dutch liberal politics between private and public: the Letters-affaire of 1865’, Public Voices X:2 (2008) 25-43.

 • Ronald Kroeze, ‘Crisis wakkert corruptie aan’, Het Financieele Dagblad (November 13th 2008) 11.

 • L.W.J.C. Huberts, M.P. Hoenderboom and J.C.V. van der Veer (2009) 'Integriteit en integriteitsschendingen in bestuur en bedrijf' in: G. vande Walle and P. van Calster, De criminologische kant van het ondernemen (The Hague 2009) 275-291.

 • Toon Kerkhoff, ‘Organizational Reform and Changing Ethics in Public Administration: A Case Study on 18th Century Dutch Tax Collecting’, Journal of Public Administration Research and Theory (2009).

 • Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, and Pieter Wagenaar (eds), The Good Cause. Theoretical Perspectives on Corruption (Opladen & Farmington Hills 2010).

 • Gjalt de Graaf, Pieter Wagenaar, and Michel Hoenderboom, 'Constructing corruption' in: Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, and Pieter Wagenaar (eds), The Good Cause. Theoretical Perspectives on Corruption (Opladen & Farmington Hills 2010) 98-114.

 • Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic and Pieter Wagenaar, 'Introduction - the right question or the right perspective?' in: Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, and Pieter Wagenaar (eds), The Good Cause. Theoretical Perspectives on Corruption (Opladen & Farmington Hills 2010) 13-20.

 • Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, and Pieter Wagenaar , 'Concepts, causes, and the neglected third party: the victim of corruption' in: Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, and Pieter Wagenaar (eds), The Good Cause. Theoretical Perspectives on Corruption (Opladen & Farmington Hills 2010) 166-174.

 • Kerkhoff, A.D.N., Hoenderboom, M.P., Kroeze, D.B.R. en Wagenaar, F.P., 'Dutch Political Corruption in Historical Perspective: From 18th century Value Pluralism to a 19th Century Dominant Liberal Value System and Beyond', in: N. Grüne and M. Slanicka (Ed.), Korruption.Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation (Göttingen 2010) 443-467.

 • Pieter Wagenaar, 'Recent corruption studies: a review/Aktuelle Korruptionsforschung: ein Ueberblick', Neue Politische Literatur 56 (2011) 61-69.

 • Pieter Wagenaar, 'Extortion and Abuse of Power in the Dutch Republic: The Case of Bailiff Lodewijk van Alteren', International Journal of Public Administration 34:11 (2011) 731-740.

 • Kerkhoff, A.D.N., “Organizational Reform and Changing Ethics in Public Administration: A Case Study on 18th Century Dutch Tax Collecting”, in: Journal of Public Administration Research and Theory (2011) (21) 1, 117-135

 • Hoenderboom, M.P., Kerkhoff, A.D.N., Kroeze, D.B.R. & Wagenaar, F.P., 'Integriteit in historisch perspectief' in: J.H.J. van den Heuvel, L..C.J. Huberts & E.R. Muller & (Eds.), Integriteit. Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland (Deventer, 2012) 69-84.

 • Kerkhoff, A.D.N., Kroeze, D.B.R. & Wagenaar, F.P., 'Corruption and the rise of modern politics in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries: a comparison between France, The Netherlands, Germany and England', in: Kroeze, D.B.R., Kerkhoff, A.D.N. & Corni, G. (Eds.), Corruption and the rise of modern politics in Europe. Journal of Modern European History 11:1 (2013) 19-30.

 • Kerkhoff, A.D.N., 'Changing perceptions of corruption in the Netherlands: from early-modern pluralism to modern coherence', in: Kroeze, D.B.R., Kerkhoff, A.D.N. & Corni, G. (Eds.), Corruption and the rise of modern politics in Europe. Journal of Modern European History 11:1 (2013) 91-111.

 • Kroeze R. and A. Klein, ‘Governing the First World War in Germany and the Netherlands: Bureaucratism, Parlementarism and Corruption Scandals’ in: R. Kroeze, T. Kerkhoff and S. Corni (ed.), Corruption and the rise of modern politics. Journal of Modern European History 11 (2013) 480-500.
 • Kerkhoff, A.D.N., Hidden Morals, Explicit Scandals. Public Values and Political Corruption in the Netherlands (1748 – 1813) (Leiden 2013) forthcoming.

 • Hoenderboom, M.P. (2013) Scandal, Politics and Patronage: Corruption and Public Values in the Netherlands (1650-1747) (Amsterdam 2013). Forthcoming.